Workshop on Mathematical Billiards

Sydney

24 - 27 June 2019

Tentative list of participants
Zainab Alsheekhhussain
Eduardo Altmann
Leonid Bunimovich
Diana Davis
Mark Demers
Vladimir Dragovic
Krzysztof Fraczek
Vladimir Gaitsgory
Alexey Glutsyuk
Kei Irie
Vadim Kaloshin
Andrey Mironov
Matthew Nicol
Krerley Oliveira
Vesselin Petkov
Sonia Pinto de Carvalho
Alexander Plakhov
Milena Radnovic
Rafael Ramirez-Ros
Vered Rom-Kedar
Vera Roshchina
Richard Schwartz
Nandor Simanyi
Luchezar Stoyanov
Sergei Tabachnikov
Viktoria Vedyushkina
Hongkun Zhang